Grönt index

Hur många fakturor skickar du per månad?

Om du istället hade valt att skicka e-fakturor så skulle det minska er miljöpåverkan motsvarande

  • car 75 km bilkörning
  • car 75 flygresa till Thailand
  • car koldioxidabsorbtion motsvarande 75 Träd
  • car 75 kwh el-
    förbrukning

* Grönt index är framtagen på uppdrag av Svenska e-fakturabolaget AB. Grönt index är endast tänkt att erbjuda en illustration mellan pappersbaserade och elektroniska fakturors miljöpåverkan. Illustrationen är baserad på 'Grönt Index' framtaget av www.nea.nu och bygger på forskningsrapporten 'Effects of a total change from paper invoicing to electronic invoicing in Sweden' som kan laddas ner här. Uppgifterna kring vad ett kilo koldioxid motsvarar är hämtade ifrån: www.vaxthuseffekten.org/miljo.html och www.snalbil.se. e-fakturabolaget tar inget ansvar för uppgifternas korrekthet eller miljö- eller kostnadsbesparingar i något konkret eller enskilt fall.