Grönt Index

Företag och organisationer gör skillnad genom att skicka fakturor digitalt!

Med hjälp av Grönt Index framtaget av NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer, uppskattas effekten av minskade koldioxidutsläpp till följd av att fakturor skickas digitalt istället för via traditionell post. 

Markera antalet fakturor som ert företag skickar per år så får ni en uppskattning av ert bidrag! 

Hur många fakturor skickar du per månad?

Om du istället hade valt att skicka e-fakturor så skulle det minska er miljöpåverkan motsvarande

  • car 75 km bilkörning
  • car 75 flygresa till Thailand
  • car koldioxidabsorbtion motsvarande 75 Träd
  • car 75 kwh el-
    förbrukning

* NEA’s Gröna Index är endast tänkt att erbjuda en illustration mellan pappersbaserade och elektroniska fakturors miljöpåverkan. Illustrationen är baserad på NEA’s Gröna Index framtaget av NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer, www.nea.nu och bygger på forskningsrapporten 'Effects of a total change from paper invoicing to electronic invoicing in Sweden' som kan laddas ner här. Uppgifterna kring vad ett kilo koldioxid motsvarar är hämtade ifrån: www.vaxthuseffekten.org/miljo.html och www.snalbil.se. e-fakturabolaget tar inget ansvar för uppgifternas korrekthet eller miljö- eller kostnadsbesparingar i något konkret eller enskilt fall.

5 miljoner bankkunder har gjort sitt val.

Tillsammans tar vi emot över 160 miljoner e-fakturor